kolonoskopi

Uzman Tarafından Yapılan Kolonoskopi ve Kolon Kanseri Riski

Kolon kanseri riskini azaltmada önemli faktörlerden biri, uzman doktorlar tarafından yapılan kolonoskopidir. 2022 yılında yayınlanan bir çalışma, doktorların Adenom Tespit Oranı (ADO) ile kolon kanseri riski arasında önemli bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur.
Adenomlar ve ADO:
Adenomlar, kolon kanserine dönüşebilen yüksek riskli poliplerdir. ADO, doktorların kolonoskopiler sırasında adenomları ne sıklıkla tespit ettiklerini gösteren bir ölçüttür. ADO, kolonoskopi kalitesi ve kanser riski ile ilişkilidir. Konuyla ilgili bir çalışma, Joanne E. Schottinger ve ekibi tarafından gerçekleştirilmiş olup, 2011-2017 yılları arasında 735.396 hasta ve 383 doktor üzerinde yapılmıştır. Çalışma sonuçları, 2022 yılında JAMA dergisinde yayınlanmıştır.
ADO ve Kolon Kanseri Riski:
Çalışma, yüksek ADO’ya sahip doktorların hastalarında daha düşük kolon kanseri riski olduğunu göstermiştir. ADO %28.3 ve üzerinde olduğunda, hastaların 10.000 kişi yılı başına 1.79 kolon kanseri vakası yaşandığı görülmüştür. ADO %28.3’ün altında olduğunda ise bu sayı 10.000 kişi yılı başına 3.10’a yükselmektedir. Yüksek ADO değerine sahip doktorların hastaları, daha düşük ADO değerine sahip olanlara göre yarıya yakın daha düşük kanserle ilgili ölüm riskine sahiptir.
Sonuç:
Yüksek ADO, kolonoskopi kalitesi için önemli bir hedef olup, düşük kolon kanseri riski ve kanserle ilgili ölümlerle ilişkilidir. Bu nedenle, kolonoskopi yaptırırken uzman ve tecrübeli doktorlar tercih edilmelidir. Kanser riskini azaltmak isteyenler için bu faktör önemli bir rol oynamaktadır.