Yaşlı Bireylerde Kalp Sorunlarını Tespit Etmede Ekokardiyografinin Önemi seçin Yaşlı Bireylerde Kalp Sorunları

Yaşlılar arasında kalp sorunlarını tespit etmek büyük önem taşır. Ekokardiyografi ultrason dalgalarıyla kalbin görüntülerini alarak kalp hakkında önemli bilgiler sunan ve bu sürece yardımcı olan oldukça etkili bir yöntemdir. 2022’de PLoS One dergisinde yayınlanan bir çalışma, 70 yaşın üstünde ve kalp hastalığı riski bulunan yaşlı kişilerde yapısal ve fonksiyonel kalp anormalliklerinin tespitinde ekokardiyografinin faydasını incelemiştir.
Yapılan bir çalışmada, toplamda 1441 ve 944 kişilik 70 yaş üstü ve kalp hastalığı risk faktörleri olan (hipertansiyon, şeker, kalp yetmezliği veya inme) yaşlı bireylerden oluşan iki farklı grup incelenmiştir. Katılımcılara kapsamlı bir ekokardiyografik muayene yapılmıştır.
Sonuçlar, kalpte yapı değişiklikleri ve fonksiyon bozukluklarının oldukça yaygın olduğunu göstermiştir. Örneğin, sol ventrikül (kalbin bir bölümü) değişiklikleri %40, mitral kapakta kireçlenme %39 ve aort kapağındaki sertleşme (bazen daralmaya da yol açan) %27 oranında görülmektedir. Ayrıca, çalışmada kalbin dolum bozukluğu %27 ve kalbin kasılma hareketlerinde %18 oranında tespit edilmiştir.
Bu çalışma, ekokardiyografinin yaşlılarda kalp sorunlarını tespit etmede kullanılabilecek önemli bir araç olduğunu göstermektedir. Bu yöntem sayesinde, erken dönemde yapılan teşhis ve tedavi ile kalp hastalığı riskinin azaltılması mümkün olabilir.
Ekokardiyografi, hem doktorların hem de hastaların kalp sağlığı hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olabilir. Bu nedenle, yaşlılar için kalp sorunlarını erken teşhis etmek ve önlem almak adına ekokardiyografinin kullanılması büyük önem taşımaktadır.