Tuz Tüketimi

  • 13 Nisan 2023
  • HC Clinic

Tuz aslında insanoğlunun hayatına gıdaları korumak amacıyla girmiş bir maddeydi. Eski Romalılar ’da askerlere verilen ücretin karşılığı tuz parası olarak ifade edilirken (salary) günümüzde bu ifade İngilizce ’de maaşın karşılığı haline gelmiştir. Paleolitik dönemlerde insanoğlu tuz tüketimini 1-2 gram/gün civarında tutarken modern çağ döneminde bu oranlar 10-15 gram/gün düzeyine kadar yükselmiştir. Tuz tüketimi sağlıkta çok…

Tiroid Kanseri

  • 13 Nisan 2023
  • HC Clinic

Tiroid bezi boynumuzun ön tarafına yerleşmiş olan 20-30 gramlık çok ufak bir dokudur. Tiroid hormonlarını salgılar ve bununla vücudumuzun birçok fonksiyonlarında çok önemli roller alır. Tiroid kanserlerine oldukça da sık rastlanmaktadır. Genelde kanserler hastada bulguya sebep olmazlar. Ancak bir insan kendi boynunu ellediği zaman veya doktor tarafından muayene edilirken veya ultrasonografi gibi bir görüntüleme yöntemi…

El Yanıkları

  • 13 Nisan 2023
  • HC Clinic

El yanıkları insan hayatında özellikle endüstriyelleşme çağında negatif etkileri olan çok önemli bir patolojik durumdur. Eller insan vücudunun %5’ini oluşturduğu halde yanıkların %80’inde devreye girmektedir. Dolayısıyla erken veya geç dönemde kişide meydana getirdiği fonksiyonel problemler ve bir miktar da estetik problemler dolayısıyla özel önem ve gayret gerektiren bir tedavi planı uygulanması söz konusudur. Yanıkta elde…