Anesteziyoloji

Anestezi, AN(olumsuzluk) eki ve ESTEZİ (duyu, his) sözcüğünden oluşur ve duyarsızlık ve hissizlik demektir. Halk arasında narkoz diye de bilinen anestezi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzman Doktoru tarafından uygulanmaktadır. Ameliyat öncesi ve sonrasını da kapsayacak şekilde, ameliyat süresince hastanın ağrı duymamasını ve bu süreci hatırlamamasını sağlayan tıbbi uygulamaların bütünüdür.

Anestezi yaklaşık 150 yıllık bir tarihe sahiptir. Başlangıçta anestezik madde dolu bir şişe ve gaz tampondan ibaret olan uygulama araçları; giderek günümüzün  ölçülü miktarlarda, hassas bir şekilde gaz ve anestezik maddeleri veren, yapay solunum ve monitorizasyon sağlayan gelişmiş anestezi aygıtlarına dönüşmüştür.

Genel Anestezi:

Vücudun ağrılı uyaranlara duyarsız hale getirilmesini amaçlayan genel anestezinin yeterli derinlikte olması gerekir. Genel anestezide hastanın bilinci tam kapalıdır.

Genel anestezi, kullanılan genel anestezik maddelerin veriliş yoluna göre ikiye ayrılır:

  1. Damardan veriliyorsa, intravenöz anestezi
  2. Solunum yoluyla veriliyorsa, inhalasyon anestezisi olarak adlandırılır.

Lokal Anestezi:

Küçük cerrahi girişimin yapıldığı bölgenin uyuşturulmasıdır.

Rejionel Anestezi: Vücudun belli bir bölümünün (kol, bacak, vb.) lokal anestezik ilaçların özel iğneler aracılığıyla verilerek uyuşturulmasıdır. Spinal anestezi, epidural anestezi, RIVA, sinir blokları

Anesteziolog hastanın  yaşına, mevcut ek hastalıklarına ve yapılacak ameliyatın cinsine göre anestezi yöntemini belirler.