Ankara Diz Kapalı Ameliyatları (Artroskopik Diz Cerrahisi)

Diz kapalı ameliyatları nedir, nasıl yapılır?

Teknolojik ilerlemeye bağlı olarak 1970’lerden bugüne kapalı (artroskopik) diz ameliyatları giderek artan oranda uygulanmaktadır. İşlem, yaklaşık 1 cm çapında bir yara yerinden ekleme yerleştirilen kamera ve yine aynı çapta bir veya birkaç yara yerinden ekleme ulaştırılan cerrahi aletlerle yapılır. Bu aletler mekanik veya elektrikli olabilir.

Ankara daki  Artroskopik Diz Cerrahisi kliniğimizi arayarak bilgi alabilir veya sorularınızı iletebilirsiniz.

  • Diz kapalı ameliyatları nedir, nasıl yapılır?
  • Diz Kapalı Ameliyatlarında Yaş Sınırı Var Mıdır?
  • Diz Kapalı Ameliyatlarının Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?
  • Diz Kapalı Ameliyatları Öncesi Hazırlık Nasıldır?
  • Diz kapalı ameliyatlarının kapsamı nedir?
  • Kapalı diz ameliyatlarında oluşabilecek istenmeyen durumlar (komplikasyonlar) nelerdir?
  • Kapalı diz ameliyatları sonrasında günlük yaşantıya (spora) dönüş ne zaman olur?

Diz Kapalı Ameliyatlarında Yaş Sınırı Var Mıdır?

Diz kapalı ameliyatları (artroskopik ameliyatlar) her yaşta uygulanabilir. Her yaş grubundaki diz sorunları kendine has özellikler taşıyor olsa da, artroskopik cerrahi ile her yaş grubundaki sorunların çözümü için gerekli teknolojk birikim ve bilgi birikimi vardır. HC International Clinic‘de bu ameliyatlar başarıyla uygulanmaktadır.

Diz Kapalı Ameliyatlarının Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Artroskopik diz ameliyatlarının avantajları şöyle sıralanabilir:

1.Hem tanı hem de tedavi için kullanılabilir.

2.Çevre dokuların zarar görme riski açık cerrahi yöntemlere göre çok daha azdır.

3.Ameliyat sonrasında ağrı daha az olur.

4.Yara izi açık cerrahi tekniklere göre daha küçüktür.

5.İyileşme süresi daha kısadır.

6.Kamera kullanmanın getirdiği bir avantaj olarak, açık cerrahi tekniklerle birden fazla yara yeri oluşturarak ulaşılabilecek bazı bölgelere tek ve küçük bir yara yerinden ulaşılabilir.

Artroskopik diz ameliyatlarının dezavantajları şöyle sıralanabilir:

1.Yapıldığı kuruma ekonomik olarak ciddi bir yatırım zorunluluğu getirir.

2.Öğrenme süreci geleneksel cerrahiye göre daha yavaştır.

3.Bu konuda eğitim almış, deneyimli cerrah ve ameliyathane ekibi tarafından uygulanması gerekir.

Artroskopik diz cerrahisi sonrasında, yapılan işleme göre, hasta aynı gün veya ertesi gün taburcu edilebilmektedir. Bazı ameliyatlardan sonra hasta hemen ameliyat olmuş dizine ağırlık verebilmektedir. Ancak, ameliyat edilen dokuya bağlı olarak, bazı ameliyatlardan sonra 6 hafta kadar ameliyatlı dize ağırlık vermesi istenmez. Bunlar ameliyattan önce konuşularak ameliyat sonrası izlem ve fizik tedavi takvimi belirlenir. İyileşme süreci ve sonrasında diz kapalı ameliyatlarından memnuniyet oranı yüksektir. HC International Clinic’de kapalı (artroskopik) diz ameliyatları başarı ile uygulanmaktadır.

 

Diz Kapalı Ameliyatları Öncesi Hazırlık Nasıldır?

Dikkatli bir fizik muayene ve gerekli tetkiklerin (röntgen, MRI, bilgisayarlı tomografi, vb.) incelenmesinden sonra ameliyat kararı alınır. Ameliyattan birkaç gün önce, ameliyat öncesi tetkikler yapılır ve ameliyata girecek anesteziyoloji uzmanı ile görüşülür. Ameliyat günü 6 saatlik açlık olması istenir. Her ne kadar bu ameliyatların çoğu bölgesel anestezi ile yapılıyor olsa da bazen hastalarımız ameliyathane ortamında çalışan cihazların sesinden tedirgin olmaktadır. Bu durumda hastaya sedasyon (uyku hali) için ilaçlar verilir. Bu işlem işin de hastanın midesinin boş olması istenir.

Diz kapalı ameliyatlarının kapsamı nedir?

Kapalı diz ameliyatlarında yapılan işlemler şöyle sıralanabilir:

1.Menisektomi (menisküsün kısmen çıkarılması)

2.Menisküs onarımı (uygun menisküs yırtıklarında)

3.Menisküs nakli (çok nadir uygulanır)

4.Ön çapraz bağ onarımı

5.Arka çapraz bağ onarımı

6.Mikrokırık ile kıkırdak onarımı (uygun dizlerde)

7.Mozaikplasti ile kıkırdak onarımı (uygun dizlerde)

8.Patolojik plika eksizyonu

9.Biyopsi

10.Sinovektomi

11.Eklem debridmanı

Kapalı diz ameliyatlarında oluşabilecek istenmeyen durumlar (komplikasyonlar) nelerdir?

Açık cerrahi tekniklere göre daha küçük yara yeri olması ve ameliyat sırasında eklemin sürekli sıvı ile yıkanıyor olması nedeniyle enfeksiyon riski çok düşüktür, ancak sıfır değildir. Ameliyat sırasında net görüntü elde edebilmek için o uzuvdan geçici olarak kan dolaşımını durdurmak amacıyla, diz ile kalça arasına turnike uygulanır. Bu da damarlarında uygun zemin olan hastalarda emboli (pıhtı atma) riskini getirir. Son yıllarda eklem içinde sürekli yıkama sağlayan pompaların kullanımının yaygınlaşmasıyla, turnike kullanımı azalmış ve bu risk en aza indirilmiştir. Bunların yanında çok nadir de olsa; eklem kıkırdağının zarar görmesi, eklem içinde implant veya cerrahi alet kırılması, eklem kapsülünün önceden zarar görmüş olması halinde eklem dışına fazla sıvı çıkması ve buna bağlı eklem çevresinde aşırı şişme de komplikasyonlar arasında sayılabilir.

Kapalı diz ameliyatları sonrasında günlük yaşantıya (spora) dönüş ne zaman olur?

Artroskopik ameliyatlar sonrasında yapılan işleme göre fizik tedavi süresi ve günlük hayata (spora) dönüş değişiklik gösterir. Örneğin; basit bir menisektomi sonrasında genellikle hiç fizik tedavi gerekmemekte ve hasta bir masa başı çalışansa, 7-10 gün içinde işine dönebilmektedir. Ayakta çalışanlar için bu süre 3-4 haftadır. Menisküs tamiri, mozaikplasti gibi ameliyatlarda hastanın ameliyatlı dizine ağırlık vermesi 6 haftayı bulmakta, fizik tedavisi de bu takvime göre şekillenmektedir. Çapraz bağ onarımlarında hastanın işi, sporcu ise yaptığı spor, dizindeki ek sorunlar  göz önüne alınarak kişiye özel program izlenmelidir. Bu prensipler çerçevesinde tedavi edilen hastalarda memnuniyet oranı yüksektir.

Önerilen Yazılar :