Özgeçmiş

Prof. Dr. Suzan ÖZER

İlk, orta ve lise öğrenimini TED Ankara Koleji’nde tamamladı, 1985’te mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1991’de bitirdi. Uzmanlık eğitimini aynı fakültenin Psikiyatri Bölümü’nde 1997’de tamamladı. Aynı bölümde 2004’te doçent, 2011’de profesör ünvanını aldı.

2003 yılında “Mayo Foundation/Mayo Clinic” (Rochester MN, ABD), “Mayo Visiting Clinician Program” kapsamında, Psikiyatri Bölümü Gen Ünitesi’nde (Genomic Expression and Neuropsychiatric Evaluation-GENE Unit) gözlem yaparak “visiting clinician” sertifikası almıştır. Sonrasında bu klinikte her sene yenilenen “Research Collaborator” statüsü almış ve bu statü ile 2005-2007 yılları arasında aynı kliniğe senede iki kez 15 gün süren vizitler yapmıştır.

2002 yılında TÜBİTAK ve Beyin Araştırmaları Derneği-Proje Destek Ödülü, 2003 yılında TÜBİTAK ve Beyin Araştırmaları Derneği-Seyahat ve Eğitim Bursunu (Mayo Foundation/Mayo Klinik, Gen Ünitesi , ABD) aldı.

Tüm akademik eğitim ve deneyimi sürecinde ağırlıklı olarak duygudurum bozukluklarının genetiği, elektrofizyolojik alt yapısı ve kliniği ile ilgili çalıştı. Çok sayıda ulusal proje, bildiri, poster ödülü ve 2003 yılında HÜTF Psikiyatri bölümünde ilk kez psikiyatrik bozukluklarda elektrofizyolojik çalışmalarının başlamasını sağlamış olan bir güdümlü proje desteği (proje yürütücüsü olarak) almıştır.

Çok sayıda yurt dışı ve yurt içi makale, derleme, vaka, bildiri, kitap bölümü ve yayımlanmış panel özeti bulunmaktadır.

HÜTF psikiyatri kliniğinde yatan ve ayaktan takipteki hastaların ve ailelerinin bipolar bozukluk (iki uçlu bozukluk) alanında bilgilendirilmesi  (psikoeğitim) amacı ile çok sayıda eğitim toplantısı düzenlemiştir.

Üyesi olduğu Geştalt Terapi (GT) Derneği’nin genel sekreterliğini yapmıştır. Geştalt Terapi Derneği yayın organı olan “Temas: GT Dergisi”nde yayın kurulu üyeliği (2003-2004) yapmış ve bu dergide çeşitli makaleleri yayınlanmıştır.

GT eğitimini Metanoia Enstitüsü (Londra, İngiltere)’nde almış olan Prof. Dr. Ceylan Daş’tan bireysel psikoterapi (2001-2007 yılları arasında, toplam 120 saat) almıştır. Türkiye’de GT Derneği bünyesinde yine Prof. Dr. Ceylan Daş tarafından yürütülen, kuramsal ve uygulamalı çalışma gruplarına (210 saat, 10 grup/1998-2007) ve yaşantı (“experiential”) gruplarına (50+20 saat, 2 grup/2004-2005) katılmıştır.

2008 -2014 arasında Tavistock Psikanaliz Enstitüsü “Fellow”’u, Eğitim Psikanalisti ve Uluslar arası Psikanaliz Birliği üyesi olan Dr. Ülkü Gürışık’ın yürüttüğü eğitim ve sağaltım amaçlı psikanalitik yönelimli haftalık grup terapisine (7 yıl süre ile haftada 1.5 saat toplam 156 saat) katılmıştır.

Araştırma görevliliği döneminde 5 yıl süre ile HÜTF Psikiyatri bölümü’nde Prof. Dr. Leyla Zileli, Prof. Dr. Orhan Öztürk, Prof. Dr. Sağman Kayatekin’den “Psikanalitik Yönelimli Psikoterapi” alanında ve Prof. Dr. Işık Savaşır’dan “Davranışçı ve Bilişsel Psikoterapi” alanında, teorik ve bireysel ve akran grubu ile hasta süpervizyonunu içeren uygulama eğitimi almıştır.

Halen HÜTF Psikiyatri bölümü’nde araştırma görevlilerine özellikle duygudurum bozukluklarına ilişkin teorik ve pratik eğitim vermekte ve 2007 yılından bu yana haftada birer saat “Bireysel Terapi Süpervizyonu” yapmaktadır.

Uzun süredir akademik çalışmalarına ek olarak özel hasta görme pratiğini yürüterek, başta ilgi alanı olan duygudurum bozuklukları, ve bu ve diğer psikiyatrik bozukluklarda tıbbi tedavi ile birlikte psikoterapi uygulamasını sürdürmektedir.

Özel Uzmanlık Alanları

Duygudurum Bozuklukları

Unipolar/tek uçlu depresyon, majör depresif bozukluk, tekrarlayan depresif bozukluk ve bipolar/iki uçlu bozukluk ilaç ve psikoterapötik tedavileri

Psikiyatrik bozukluk, ilişki ve yaşam sorunlarının psikoterapisi

Yaşlılık döneminin ruhsal bozuklukları (geriyatrik psikiyatri)

Anksiyete Bozuklukları

Panik Bozukluk

Obsesif Kompulsif Bozukluk

Prof. Dr. Suzan ÖZER

  • * Psikiyatri -Konsultan Doktor