Özgeçmiş

EĞİTİM

Yıl Derece Üniversite
1984 - 1990 Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi
1981 - 1984 Burdur Lisesi
1997 - 2005 Uzman Doktor (Yarı Zamanlı) Fatih Üniversitesi

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

Yıl Bölüm Uzmanlık Hastane
2020 Radyoloji Uzman Doktor HC International Clinic Cerrahi Tıp Merkezi
2008 - 2009 Radyoloji Uzman Doktor (Yarı Zamanlı) Maltepe Uzmanlar Tıp Merkezi
2006 - 2007 Radyoloji Uzman Doktor (Yarı Zamanlı) Hasvak Tıp Merkezi
1993 - 1996 Radyoloji Asistanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi
1992 - 1993 Radyoloji Asistanlığı Buca SSK Eğitim Hastanesi
1991 - 1992 Pratisyen Hekim Burdur Verem Savaş Dispanseri
1990 - 1991 Pratisyen Hekim Nizip Sağlık Meslek Lisesi

YAYINLARIMIZ

 • M. Doğan, B.Özkanlı, N. Uzluer, F. Yenicesu, B. Hekimoğlu. Safra Kesesi Karsinomalarının Tanısında Renkli Doppler Ultrasonografi. Karadeniz Tıp Dergisi. 1996;9(1):5
 • M.Doğan, B. Özkanlı, M.Çeliksöz, T. Sarıoğlu, B. Hekimoğlu. Endarterektomi sonrası karotid arterlerin Renkli Doppler US ile değerlendirilmesi. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi. 1996;2(3):224
 • B.Özkanlı, M.Doğan. Alt ekstremite venöz sistem trombozlarında Renkli Doppler US’ nin değeri. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi. 1996;2:191-196
 • B.Özkanlı, M.Gümüş, B.Hekimoğlu, H.Güzel. Otonom tiroid nodüllerinin tedavisinde perkütan etanol enjeksiyonu: 2 yıllık takip sonuçları. Yeni Tıp Dergisi, 2003, Cilt 20, Sayı 4.
 • I.Conkbayır, B. Yanık, BS Ozkanli, B. Hekimoğlu. Color Doppler US evaluation of hand circulation before radial artery harvest for coronary artery bypass grafting, Oct 2003, Tanısal ve girişimsel radyoloji: Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Derneği Yayın Organı.
 • B.Keyik, Yanık Bahar, S.Bakdık, BS Özkanlı, B.Hekimoğlu. Dİfüzyon Ağırlıklı Manyetik Rezonans Görüntülemenin Akut İskemik İnmede Tanı Değeri. Yeni Tıp Dergis.i 2009;26;42-45
 • B.Keyik, B.Yanık, Z. Maraş Özdemir, BS Özkanlı, B. Hekimoğlu. Orta konkanın İntraosseöz Hemanjiomu Yeni Tıp Dergisi, 2009.
 • B.Keyik, B.Yanık, Z.Banu Aydın, BS Özkanlı, B.Hekimoğlu. Penil lenfomanın Radyolojik Görüntüleme Bulguları. Yeni Tıp Dergisi, 2010.
 • Derin ven trombozunda Trombüs içi nonneoplastik neovaskülarizasyon: Doppler US bulguları. H.Çam, I.Conkbayır, BS Özkanlı, B.Yanık. 33. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2012. Poster-459 (ref.1583)
 • Portal hipertansiyonda paraumblikal venin drenaj yolları: Renkli Doppler US bulguları. E.Birgi,I.Conkbayır, B.Yanık, BS Özkanlı. 33. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2012.
 • Innominant çalma fenomeni: Renkli Doppler US bulguları. P.Çeltikci, I.Conkbayır, BS Özkanlı, O.Ergun, T.Akdağ,E.Birgi. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2013.
 • Böbrek hücreli kanserin pancreas metastazı: Ultrasonografi ve Doppler Ultrasonografi bulguları. ES. Güldoğan, I.Conkbayır, BS Özkanlı, N.Ertan, T.Akdağ. 35.Ulusal Radyoloji Kongresi, 2014.
 • Antikoagülan kullanımına bağlı olarak spontan gelişen ve tümörü taklit eden testis hematomu olgusu. I.Conkbayır, H.Çoşkun, A.Turan, BS Özkanlı, O.Ergun. 36.Ulusal Radyoloji Kongresi, 2015.
 • Fonksiyon bozukluğu gösteren hemodiyaliz fistüllerinde sorunu saptama ve tedavinin planlanmasında renkli Doppler US nin yeri. I.Conkbayır, P.Çeltikci, O.Ergun, BS Özkanlı, A.Dolgun. 36.Ulusal Radyoloji Kongresi, 2015

Uzm. Dr. Birnur ÖZKANLI