Girişimsel Radyoloji

Girişimsel Radyoloji (IR), röntgen floroskopisi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme veya ultrason gibi tıbbi görüntüleme kılavuzluğunu kullanarak bir takım minimal invaziv prosedürleri gerçekleştiren tıbbi bir alt uzmanlık alanıdır.

IR aracılığıyla, çok küçük insizyonlar veya vücutta yer alan delikler yoluyla hem teşhis hem de tedavi prosedürleri gerçekleştirilebilir. Teşhis amaçlı uygulanan IR prosedürleri, bir tanı koymaya yardımcı olmayı veya daha ileri tıbbi tedaviyi yönlendirmeyi amaçlar. Örneğin; bir tümörün görüntü kılavuzluğunda biyopsisinin alınması veya bir kan damarı ya da kanal gibi içi boş bir yapıya kontrast maddenin enjeksiyonu ile görüntüleme yapılması sağlanabilir. Terapötik IR prosedürleri, doğrudan tedavi sağlar. Kateter bazlı ilaç verme, tıbbi cihaz yerleştirme (örn. stentler) ve daralmış yapıların anjiyoplastisi bu tip uygulamalara örnek olarak sıralanabilir.

girisimsel

Girişimsel radyoloji tekniklerinin temel faydası, küçük iğneler ve kablolar kullanılarak bir vücut deliği veya küçük bir kesi ile vücudun derin yapılarına ulaşılabilmesidir. Bu, açık operasyonlara kıyasla riskleri ve ağrıyı azaltır; iyileşme süresini kısaltır. IR sırasında alınan gerçek zamanlı görüntülemeler aynı zamanda hassas bir rehberlik ile hastalığın tanı veya teşhisinin daha doğru yapılabilmesini de sağlamaktadır.