Gastroenteroloji ve Hepatoloji

Gastroentroloji, sindirim sistemi ve sindirime yardımcı organların yapı ve çalışmasını inceleyen ve bu sistemdeki hastalıkların tanı ve tedavisini üstelenen bir tıp dalıdır. Ankara Gastroentroloji kliniğimizdeki uzman hekimlerimizle görüşmek için  0312 408 21 21 telefon hattımızdan randevu alabilirsiniz.

Sindirim sistemi organları nelerdir?

Yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak, anorektal bölge ile karaciğer, safra yolları ve pankreastır.

Sindirim sistemi hastalıklarında en sık rastlanan belirtiler nelerdir?

 • Yutma güçlüğü
 • Reflü
 • Mide ağrısı
 • Karın ağrısı
 • Şişkinlik
 • Kabızlık

 

 • İshal
 • Dışkıda kan
 • Sarılık
 • Çay rengi idrar
 • Karın şişliği
 • Aşırı yellenme

Gastroentrolojide Teşhis ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Gastroentrologlar, sindirim sistemi hastalıklarının tanısı için hastanın şikayetleri ve muayene bulgularına göre çeşitli laboratuvar tetkikleri, görüntüleme yöntemleri ve endoskopik yöntemler kullanarak hastalıklara tanı koyarlar.

Teşhis için kullanılan yöntemler şöyledir;

 • Endoskopik olarak, biyopsi alınması ve bunun patolojik olarak incelenmesiyle tanı konulması,
 • Poliplerin çıkarılması (polipektomi),
 • Hastalıklı mukozanın altındaki adele dokusundan endoskopik yöntemlerle ayırılarak çıkartılması (endoskopik submukozal diseksiyon)
 • Yemek borusu, mide çıkışı ve bağırsaktaki darlıkların endoskopik yöntemlerle genişletilmesi (stent konulması),
 • Endoskopik olarak safra yolunun bağırsağa açıldığı yerin darlığının kesilerek genişletilmesi (papillatomi) ve safra yolundaki taşların çıkartılması (taş ekstraksyonu),
 • Perkütan karaciğer biyopsisi alınması,
 • Pankreas kitle ve kistlerinden endoskopik ultrasonografi (EUS) yöntemiyle örnek alınması,
 • Entereskop ile ince bağırsakların incelenmesi,
 • Manometrik incelemeler.

Ankara Gastroenteroloji kliniğimizdeki uzman hekimlerimizden sorun ve tedavi işlemleriniz hakkında bilgi alabilirsiniz.

İşlemlerimiz

Üst endoskopi ösefagus (yemek borusu), mide ve duodenumu (oniki parmak bağırsağı), kolonoskopi ise tüm kalın bağırsak ve ince bağırsağın son bölümüne ait çok kısa bir segmenti görüntüleyebilmektedir. Başka bir değişle bu tetkiklerle ince bağırsakların çok büyük bir kısmına ulaşılması mümkün değildir. Kapsül endoskopide ise hastaya içerisinde gelişmiş bir kamera sistemi bulunduran irice bir hap görünümündeki kapsül yutturulur ve bu kapsülün dışkılama yoluyla atılması beklenir. Bu sistem sayesinde üst endoskopi ve alt endoskopi (kolonoskopi) ile ulaşılamayan ince bağırsakların tamamı görüntülenebilir.

Kolon (kalın bağırsak) kanserlerinin erken tanısına olanak vermek için 50 yaşın üzerindeki bireylerde belirli aralıklarla tarama amaçlı kolonoskopi yapılması önerilir. Sanal kolonoskopi bu işlemin bilgisayarlı tomografi aygıtı kullanılarak gerçekleştirilmesidir. Konvansiyonel kolonoskopideki gibi bağırsak temizliği yapılan hastada, tomografik olarak farklı pozisyonlarda kesitler alınarak görüntüler elde edilir. Bu görüntülerden, kitle, polip gibi yer kaplayan şüpheli oluşumların varlığı yüksek doğruluk oranlarıyla tespit edilir. Sanal kolonoskopi, konvansiyonel kolonoskopiden farklı olarak biyopsi gibi girişimsel işlemlere olanak vermemektedir. Ancak tarama amaçlı kolonoskopilerde, hasta açısından daha kolay ve daha kısa süren bir tetkik olduğundan tercih edilir.

Manyetik rezonans (MR) görüntüleme yöntemi kullanılarak safra yolları ve pankreas kanalının görüntülenmesidir. ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjiyo Pankreatografi) endoskopi yoluyla gerçekleştirilirken, MRCP invaziv bir girişim değildir. Safra ve pankreas kanallarında olabilecek taş, tümör, darlık veya bası gibi durumların kolaylıkla görüntülenmesine olanak verir.

Günümüzde endoskopik tekniklerdeki ilerleme sayesinde, sindirim kanalından geleneksel olarak cerrahi ile çıkartılan bazı polip veya küçük tümöral oluşumlar, ameliyata gerek kalmadan endoskopik olarak çıkartılabilmektedir. İleri teknoloji ve tecrübeli uzmanlara ihtiyaç duyulan bu yöntem dünyada giderek yaygınlaşmakta, ülkemizde de belirli merkezlerde uygulanabilmektedir.

Endosonografi, ucunda ultrasonografi cihazı bulunan bir endoskoptur. Böylece sindirim sistemine ait bazı organlara endoskopik olarak ulaşıp içeriden ultrasonografi yapılmasına olanak sağlar. EUS ile yemek borusu, mide, duodenum (oniki parmak bağırsağı), rektum, pankreas ve safra kanallarına ait tümoral lezyonlar tespit edilebildiği gibi, hastalıkların evrelendirmesi de yapılabilmektedir.

Bölümlerimiz