Radyoloji

Radyoloji, x ışınları ve diğer görüntüleme yöntemlerinin tıpta tanı ve tedavi amacıyla kullanılmasıdır. Tanı ve tedavi amacıyla kullanılan yöntemlerden bazıları; ultrason, bilgisayarlı tomografi (CT), manyetik rezonans görüntüleme(MR), nükleer tıp yöntemleri, pozitron emisyon tomografi (PET), mamografi, floroskopi ve X ışını kullanan diğer bazı yöntemler olarak sıralanabilir. Bu yöntemlerin tanı amacıyla kullanımı, tıbbi görüntüleme ile elde edilen görüntülerden hastalıkların tespitinde yararlanılması şeklinde olurken, tedavi amacıyla kullanımı ise bazı cerrahi işlemlerin görüntüleme yöntemleri sayesinde daha az zararla yapılmasını sağlamalarıdır.

Teknolojik gelişmeleri takip eden merkezimizde; bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans (MR) ile görüntüleme yapılmaktadır. Gerekli görülen hallerde, merkezimizde BT ve MR, anestezi altında da yapılabilmektedir. Bunların yanı sıra, BT enterografi, MR enterografi, sanal kolonoskopi, direkt radyografiler, ultrason ve doppler ultrason tetkikleri, mammografi ile ultrason ve tomografi kılavuzluğunda girişimsel işlemler yapılmaktadır.