Dermatoloji Bölümü

Dermatoloji, deri sağlığının korunması ve deri hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgilenen tıp dalıdır. Büyük küçük herkesin vücudun bu en büyük organı ile ilgili yakınmaları olduğu için Dermatoloji hasta başvurusunun sık olduğu bölümlerden birisidir. Derinin enfeksiyon hastalıkları, iyi ve kötü huylu tümörleri, ekzema ve allerjiler, genetik hastalıkları,doğumsal hastalıkları, sedef hastalığı ve benzeri papüllü skuamlı hastalıklar, vezikülobüllöz hastalıkları, ürtikeryal ve eritemli hastalıkları, renk değişimleri ile seyreden hastalıkları, deri eklerinin (saç, tırnak, terbezi, yağbezi vb) hastalıkları …dermatolojinin konusu içinde yer alır. Dermatoloji aynı zamanda, diğer sistemik hastalıklarda görülen deri belirtilerinin yoğun olması nedeniyle, birçok tıbbi dalla işbirliği içinde çalışmayı gerektirir. Bu değişik hastalıkların tanı ve tedavisi amacıyla mikroskopik incelemeler yapmak, laboratuvar testlerinden yararlanmak, ben takibi amacıyla dermoskopik incelemeler yapmak, cerrahi işlemler yapmak, krioterapi denen dondurma, elektrocerrahi ile yakma tedavileri uygulamak, lazer ve benzeri yeni teknolojik cihazlar kullanmak dermatoloji uzmanlarının görevleri arasındadır. Son yıllarda daha belirgin olarak dermatoloji bölümlerinde estetik ve kozmetolojik işlemler de ağırlıklı olarak uygulanmaktadır